Skip to content Skip to navigation

Tuyên truyền thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

 

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô một số Công văn sau:
1. Công văn số 113/CĐ-ĐHQG ký ngày 14/7/2015 về việc tăng cường tuyên truyền thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (xem file đính kèm);
2. Công văn số 114/CĐ-ĐHQG ký ngày 14/7/2015 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2015 (xem file đính kèm);
 
Trân trọng./.

 


Tập tin đính kèm: CV tang cuong luat PCTH thuoc la.doc
Tập tin đính kèm: CV tuyen truyen pho bien phong chong tham nhung.doc