Skip to content Skip to navigation

Triển khai kế hoạch kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo công văn số 178/CĐ-ĐHQG về triển khai kế hoạch kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (Nội dung văn bản đính kèm).

 

Trân trọng,

 


Tập tin đính kèm: TRIEN KHAI KE HOACH KY NIEM TL ĐCS VN.pdf