Skip to content Skip to navigation

Triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động nữ công nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo số 03/CĐ-ĐHQG về triển khai kết hoạch tổ chức hoạt động nữ công nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,