Skip to content Skip to navigation

Triển khai Hội thi Online “Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động" cấp Thành phố năm 2022

Kính gửi: Quý Thầy Cô, 

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 47/CĐ ĐHQG ngày 05/4/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về Triển khai Hội thi Online “Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động" cấp Thành phố năm 2022.

 

Trân trọng./.