Skip to content Skip to navigation

Tọa đàm gặp mặt và chia sẻ hoạt động nữ công

Kính gửi: Quý Thầy, Cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 218/CĐ-ĐHQG ngày 11/10/2022 về việc tổ chức Tọa đàm gặp mặt và chia sẻ hoạt động nữ công nhân kỷ niệm 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Trân trọng./.