Skip to content Skip to navigation

Thư mời họp

THƯ MỜI HỌP
Căn cứ vào phiếu đăng ký tham gia vào các Ban do quý Ông/bà gửi cho Văn phòng Ban QLDA 245 đến ngày 15/3/2016
Ban QLDA 245 trân trọng kính mời:
1.            Phạm Ngọc Hoàng
2.            Cù Thành Sơn
3.            Nguyễn Thị Hiền Lương
4.            Nguyễn Công Chiến
5.            Trần Vũ Hùng
6.            Trương Thị Mai Vân
7.            Lê Chí Cương
8.            Nguyễn Thị Hiếu
9.            Võ Thị Ngọc Anh
10.       Lê Ngọc Đình
11.       Nguyễn Huy Bang
12.       Ngô Thị Thanh Vân
13.       Nguyễn Tống Minh Hùng
14.       Lê Thị Kim Phương
15.       Trương Xuân Tám
16.       Lê Văn Nhân
17.       Nguyễn Ngọc Tuyền
18.       Quách Thanh Liêm
19.       Nguyễn Chí Nghĩa
20.       Đàm Thị Thái
21.       Võ Công Tuấn
22.       Phạm Văn Khánh
23.       Trương Ngọc Châu
24.       Lê Hoa
25.       Lê Văn Thi
26.       Nguyễn Thanh Tòng
27.       Lê Thị Ngọc Sương
28.       Nguyễn Minh Tiến
Đến tham dự cuộc họp cùng với Ban QLDA 245;
-         Thời gian     : 9h00 giờ, thứ Hai ngày 21 tháng 3 năm 2016.
-         Địa điểm      : Phòng họp 1 – Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM
                            Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Nội dung cuộc họp: Bàn về việc thành lập các Ban do Người góp vốn đề xuất.
Trân trọng ./.
       Ghi chú: Thư mời họp sẽ được gửi qua đường bưu điện cho các thành viên.

Tập tin đính kèm: thong bao hop.docx