Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" năm 2018

Kính gửi:

- Ban Thường vụ các CĐCS trực thuộc;

- Ban Thường vụ Đoàn thanh niên các trường thành viên.

Căn cứ công văn số 1825/MTTQ-BTT ngày 23/7/2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh về việc vận động công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đóng góp ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố và Thư ngỏ gửi Giám đốc ĐHQG-HCM ngày 26/7/2018 về việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2018.

Với tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm cùng nhau góp sức ủng hộ Quỹ để chăm lo, động viên cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

Ban Thường vụ Công đoàn và Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM kêu gọi Ban Thường vụ các CĐCS trực thuộc và Ban Thường vụ Đoàn thanh niên các trường thành viên vận động CBVC-LĐ và sinh viên ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2018 theo phân bổ sau:

1. Các trường thành viên

(Vận động đóng góp từ CBVC-LĐ và Sinh viên)

STT

ĐƠN VỊ

SỐ TIỀN

1.

Trường Đại học Bách khoa

61.000.000 đ

2.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

50.000.000 đ

3.

Trường Đại học KHXH & NV

50.000.000 đ

4.

Trường Đại học Kinh tế - Luật

28.000.000 đ

5.

Trường Đại học Quốc tế

26.000.000 đ

6.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

23.000.000 đ

2. Các Công đoàn cơ sở

(Vận động đóng góp từ CBVC-LĐ)

STT

ĐƠN VỊ

SỐ TIỀN

1.

CĐCS Trung tâm Quản lý Ký túc xá

10.000.000 đ

2.

CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM

7.000.000 đ

3.

CĐCS Viện Môi trường và Tài nguyên

5.000.000 đ

4.

CĐCS Trung tâm GDQP và AN

3.000.000 đ

5.

CĐCS Trường Phổ thông Năng khiếu

3.000.000 đ

6.

CĐCS Khoa Y

3.000.000 đ

7.

CĐCS Viện Đào tạo Quốc tế

3.000.000 đ

8.

CĐCS Ban quản lý Dự án

2.000.000 đ

9.

CĐCS Trung tâm Dịch vụ và Xúc tiến Đầu tư

2.000.000 đ

10.

CĐCS Khu Công nghệ Phần mềm

2.000.000 đ

11.

CĐCS Viện Công nghệ Nano

1.500.000 đ

12.

CĐCS Nhà Xuất Bản

1.000.000 đ

13.

CĐCS Trung tâm Lý luận Chính trị

1.000.000 đ

14.

CĐCS Thư viện Trung tâm

1.000.000 đ

15.

CĐCS Trung tâm Đại học Pháp

1.000.000 đ

16.

CĐCS Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu

1.000.000 đ

17.

CĐCS Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo

1.000.000 đ

18.

CĐCS Viện John Von Nemann

1.000.000 đ

19.

CĐCS Trung tâm ICDREC

1.000.000 đ

20.

CĐCS Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục

1.000.000 đ

Một lần nữa, Ban Thường vụ Công đoàn và Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM rất mong nhận được sự hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” từ CBVC-LĐ và sinh viên.

Các đơn vị chuyển kinh phí ủng hộ về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM, Phòng 422 Nhà Điều hành ĐHQG-HCM trước ngày 30/10/2018.

Trân trọng./.