Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thu tiền sử dụng đất cho Dự án 245

Kính gửi quý Thầy, cô và Người góp vốn tham gia Dự án Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM.

Để kịp đóng tiền sử dụng đất cho Dự án đúng thời gian được gia hạn (23/5/2016), Ban QLDA 245 xin trân trọng thông báo ngày thu tiền sử dụng đất cho Dự án bắt đầu từ 9h00 ngày 11/5/2016 đến ngày 20/5/2016. Mức nộp là 300.000 đồng/m2.

Thông tin chi tiết (số tài khoản, địa điểm...) và ngày ký Hợp đồng cụ thể Ban QLDA 245 sẽ thông báo đến quý Thầy, cô và Người góp vốn sau.

Trân trọng./.