Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc tham gia Hội thi "Tìm hiểu pháp luật - năm 2015" của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

 Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Thực hiện công văn số 465/LĐLĐ ký ngày 11/11/2015 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc tham gia Hội thi “Tìm hiểu pháp luật lao động – năm 2015”; Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM thông báo như sau:

1.  Số lượng bài tham gia Hội thi gửi về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM

-     Các CĐCS là các trường Đại học thành viên: Mỗi đơn vị gửi 02 bài.

-     Các CĐCS còn lại: Mỗi đơn vị gửi 1 bài

Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM sẽ tiến hành chấm chọn 03 bài gửi tham gia Hội thi theo công văn 465/LĐLĐ ký ngày 11/11/2015 của Liên đoàn Lao động Thành phố.

2.  Bộ đề thi

 Các CĐCS truy cấp vào website của sở lao động thương binh và Xã hội tại địa chỉ: www.sldtbxh.hochiminh.gov.vn tại chuyên mục “Phổ biến giáo dục pháp luật”

3.  Thời gian gửi bài tham gia hội thi

 Bài dự thi gửi về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trước ngày 14/12/2015.

4.  Tổ chức thực hiện

Các CĐCS tổ chức hội thi ở đơn vị mình và chọn bài gửi về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM (số lượng bài theo mục 1 ở trên).

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho CBVC-LĐ, đoàn viên công đoàn; Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các CĐCS hết sức quan tâm thực hiện nội dung công văn này.

Trân trọng./.

 

 

 


Tập tin đính kèm: Bo de thi Hoi thi tim hieu Luat lao dong 2015.pdf
Tập tin đính kèm: CV cuoc thi phap luat.doc