Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc phân công phụ trách các công đoàn cơ sở trong Ban Thường trực.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Thông báo số 100/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/5/2018 Thông báo về việc phân công phụ trách các công đoàn cơ sở trong Ban Thường trực.
 
Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: thong bao ve viec phan cong phu trach cac cđcs trong ban thuong vu.pdf