Skip to content Skip to navigation

Thông báo về tổ chức ĐHCĐ, hội nghị CĐ tại các đơn vị

Văn Công đoàn phòng​ xin công văn số 12/CĐ-ĐHQG về việc   thông báo tổ chức đại hội công đoàn hoặc hội nghị công đoàn tại các đơn vị (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,


Tập tin đính kèm: THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC ĐHCĐ, HỘI NGHỊ CĐ.pdf