Skip to content Skip to navigation

Thông báo tuyên dương nhà giáo ưu tú

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô công văn số 7749/BGDĐT-NGCBQLGĐ nhận ngày 29/10/2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục lần thứ nhất, giai đoạn 2008-2013.
Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị mỗi đơn vị tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn đồng cấp trình hội đồng thi đua khen thưởng xét chọn 01 nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc nhất giới thiệu về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM để Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM trình Ban Chính sách Pháp luật CĐ GDVN đề nghị tuyên dương, khen thưởng.
Thời gian nộp hồ sơ qua email: Hạn chót là ngày 04/11/2013; Hồ sơ chính thức gửi về Văn phòng Công đoàn chậm nhất là ngày 05/11/2013.
Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các CĐCS triển khai ở đơn vị và gửi hồ sơ về Văn phòng công đoàn đúng thời hạn.

Trân trọng.

P/S: Công văn triển khai chậm do Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM mới nhận được công văn vào ngày hôm qua (29/10/2013) được tải từ website của CĐ GDVN.


Tập tin đính kèm: HOI_NGHI_TUYEN_DUONG_NHA_GIAO_TIEU_BIEU_.doc