Skip to content Skip to navigation

Thông báo triển lãm , lấy ý đóng góp đề án xây dựng trụ sở LĐLĐ TP

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM

​Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính gửi Qúy Thầy/cô công văn số 04/CĐ-ĐHQG về việc mời tham dự Triễn lãm, lấy ý kiến góp ý các đồ án thiết kế xây dựng trụ sở mới LĐLĐ TP.
Thời gian: từ ngày 17 đến 22/01/2015 
Địa điểm: Cung Văn hóa Lao động , số 55B Nguyễn Thị Minh Khai
Thành phần: CBVC-LĐ 
Văn phòng đề nghị các CĐCS báo cáo kết quả  về đia chỉ mail này trước ngày 25/01/2015.
 
Trân trọng./.

 


Tập tin đính kèm: THONG BAO THAM QUAN GOP Y DE AN XAY DUNG TRU SO LDLD TP.pdf