Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian nộp các báo cáo trong tuần từ 19-1 đến 23-1-2015

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM
Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM thông báo lại thời gian nộp các báo cáo trong tuần (19-01 đến 23-01-2015)​ như sau:
I. BÁO CÁO HỌC KỲ I 
Hạn cuối nộp là 20/01/2015
Văn phòng đã nhận báo cáo qua mail của 02 CĐCS: Trường ĐH BK (15/01); Thư viện TT (16/1)
II. GỬI KẾT QUẢ TỔ CHỨC CBVC-LĐ tham quan, đóng góp ý kiến về trụ sở mới LĐLĐ TP
Hạn cuối nộp là 25/01/2015
Lưu ý:
Thời gian gửi danh sách đăng ký học lớp bồi dưỡng "nghiệp vụ thanh tra" qua mail hạn cuối là 16/01/2015.
 
Trân trọng./.