Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian nộp báo cáo học kỳ I

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM
Hiện nay, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM vẫn chưa nhận được báo cáo học kỳ I của các đơn vị sau (hạn chót là ngày 20/01/2015).
1. Trường ĐH CNTT;
2. Cơ quan ĐHQG-HCM;
3. Trung tâm GDQP-ANSV;
4. Nhà xuất bản;
5. Khu CNPM;
6. Phòng TNCN Nano;
7. Trường PTNK;
8. Trung tâm LLCT;
9. Trung tâm KT & ĐGCLĐT;
10. Trung tâm NC & ĐTTKVM;
11. Trung tâm ĐH Pháp;
12. Trung tâm DV & XTĐT.
Văn phòng đề nghị các đơn vị hoàn thành báo cáo và gửi về Văn phòng Công đoàn đúng thời hạn.
 
Trân trọng