Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 4 về tổ chức hội diễn văn nghệ Công đoàn ĐHQG-HCM

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Văn phòng Công đoàn vừa đăng tải lên web ( http://congdoan.vnuhcm.edu.vn ) Thông báo số 59/CĐ-ĐHQG ký ngày 12/4/2019 về việc tổ chức văn nghệ năm 2019. (có gửi file đính kèm)

Thời gian đăng ký tiết mục: hạn chót 03/5/2019.
Thời gian họp bốc thăm: 09/5/2019
Thời gian chạy chương trình: 14,15/5/2019
Thời gian diễn: lúc 8g30 ngày 16/5/2019
Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM
Lưu ý: Ban tổ chức có bố trí màn hình led trên sân khấu. 

Trân trọng./.