Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 2089/TB-ĐHQG về Kết quả thi vòng 1 cuộc thi "Tìm hiểu về Hiến pháp nước Cộng hòa XHCNVN"

Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở,

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Thông báo số 2089/TB-ĐHQG về Kết quả thi vòng 1 cuộc thi "Tìm hiểu về Hiến pháp nước Cộng hòa XHCNVN". Chi tiết file đính kèm.

Trân trọng,

 


Tập tin đính kèm: Thong bao 2089 TB ĐHQG 17112015.pdf