Skip to content Skip to navigation

Thông báo một số hoạt động

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau:
I. Công tác thi đua năm học 2013-2014:
1. Lịch tập huấn công tác thi đua khen thưởng.
Thời gian: Dự kiến lúc 8 giờ 30, ngày 05/6/2014.
Địa điểm: Nhà Điều hành ĐHQG-HCM (cụ thể sẽ thông báo sau).
Thành phần: Chủ tịch (hoặc phó chủ tịch), 01 CBCĐ phụ trách công tác thi đua khen thưởng ở các CĐCS.
Hạn cuối gửi danh sách: 30/5/2014
2. Bảng chấm điểm CĐCS năm học 2013-2014;
3. Báo cáo số liệu năm học 2013-2014;
4. Mẫu báo cáo tổng kết năm học 2013-2014;
II. Hướng dẫn xét trao "Giải thưởng 28/7"
1. Công văn số 67/CĐ-ĐHQG ký ngày 21/5/2014 về việc Hướng dẫn xét trao "Giải thưởng 28/7" năm 2014;
III. Tập huấn về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
1. Công văn số 68/CĐ-ĐHQG ký ngày 21/5/2014 về việc cử CBCĐ tham dự lớp tập huấn về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Mẫu đăng ký danh sách;
IVTài liệu giới thiệu Nhà Công vụ CBGV trẻ
1. File powerpoint giới thiệu Nhà công vụ CBGV trẻ dành cho CBGV-NV ĐHQG-HCM ngày 20/5/2014 (đề nghị các đơn vị chuyển file này đến toàn thể CBVC-LĐ có nhu cầu ở nhà công vụ ĐHQG-HCM). 
 
Trân trọng.
P/S: Đề nghị các đơn vị gửi danh sách ở mục II, III theo đúng thời hạn ghi trong công văn. Riêng mục I thì gửi danh sách hạn cuối là ngày 30/6/2014.  và gửi qua email này.

Tập tin đính kèm: BANG CHAM DIEM CDCS NH 2013-2014_moi nhat ngay 21-5-2014.doc
Tập tin đính kèm: BÁO CÁO SỐ LIỆU GUI CAC CDCS MOI NHAT NGAY 21-5.doc
Tập tin đính kèm: HD_ XET TRAO GIAI THUONG 28-7.doc
Tập tin đính kèm: MAU BAO CAO TONG KET NH GUI CAC CDCS MOI NHAT 21-5.doc
Tập tin đính kèm: MAU DANG KY DANH SACH DU LOP TAP HUAN QUY CHE DAN CHU.doc
Tập tin đính kèm: