Skip to content Skip to navigation

Thông báo mời thầu gói thầu 02 của Dự án 245

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo mời thầu gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F) của Dự án 245 lên để cung cấp thông tin đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn được biết.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: