Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch chính thức tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Khiếu nại

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô lịch chính thức tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về phổ biến, giáo dục pháp luật trong ĐHQG-HCM; trao đổi và giải đáp thắc mắc, tình huống cụ thể có liên quan đến Bộ luật Lao động, Luật Viên chức và Luật Khiếu nại.
Thời gian: 8 giờ 00, ngày 18/4/2014 (thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng 617, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM - Khu phố 6, P. Linh Trung, Thủ Đức.

Đề nghị các đơn vị cử đại biểu tham dự đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng.