Skip to content Skip to navigation

Thông báo dự buổi nói chuyện chuyên đề về Bộ Luật Lao động, Luật Viên chức và Luật Khiếu nại

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.
Thừa lệnh Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, Văn phòng Công đoàn xin thông báo như sau:
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2013, Công đoàn ĐHQG-HCM phối hợp với Ban Thanh tra Pháp chế tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về Bộ Luật Lao động, Luật Viên chức và Luật Khiếu nại do 02 báo cáo viên: Thẩm phán Trần Thị Thanh Mai và Thẩm phán Trần Thị Hồng Việt trình bày.
Thời gian: 8 giờ 00, ngày 25/3/2014 (thứ Ba)
Địa điểm: Hội trường B4, trường ĐH Bách khoa - 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM
Đề nghị các đơn vị cử thành phần tham dự như sau:
- Ban Chấp hành CĐCS;
- Cán bộ Văn phòng Công đoàn;
- Cán bộ phụ trách thi đua - Chính sách pháp luật;
- Cán bộ phụ trách tuyên giáo;
- Chủ tịch CĐBP;
- Tổ trưởng tổ CĐ.
Thông báo này thay thư mời.
Trân trọng.