Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO Tổ chức cuộc thi “Clip về hoạt động Xanh – sạch – đẹp, An toàn vệ sinh lao động tại cơ quan, đơn vị”

Kính gửi: Quý Thầy/Cô,

Văn phòng kính gửi Thông báo số 248/CĐ-ĐHQG ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức cuộc thi “Clip về hoạt động Xanh – sạch – đẹp, An toàn vệ sinh lao động tại cơ quan, đơn vị”.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: