Skip to content Skip to navigation

Thông báo chiêu sinh tập huấn thang bảng lương, tiền lương

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Thừa lệnh Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, Văn phòng Công đoàn xin chuyển đến Quý Thầy/Cô công văn số 47/TB-TCĐ ký ngày 17/3/2014 về việc Thông báo chiêu sinh tập huấn xây dựng thang bảng lương, tiền lương (xem file đính kèm).

Các đơn vị có nhu cầu vui lòng đăng ký danh sách và nộp học phí tại Trường Trung cấp công đoàn Thành phố trước ngày 26/3/2014.

Trân trọng.


Tập tin đính kèm: THONG BAO TAP HUAN THANG BANG LUONG TIEN LUONg.pdf