Skip to content Skip to navigation

Thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ kế toán

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô thông báo số 166/CĐ-ĐHQG ký ngày 24/10/2013 của CĐ ĐHQG-HCM và thông báo số 31/TB-LĐLĐ của LĐLĐ TP về việc thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ kế toán năm 2013 (xem file đính kèm).

Trân trọng.


Tập tin đính kèm: THONG_BAO_CHIEU_SINH_LOP_NGHIEP_VU_KE_TOAN.doc
Tập tin đính kèm: Thong_bao_chieu_sinh_lop_ke_toan_2013.doc_CUA_LDLD_TP.doc