Skip to content Skip to navigation

Thay đổi thời gian tổ chức môn kéo co, chạy Việt dã và trao giải các môn trong Hội thao Công đoàn ĐHQG-HCM

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Thông báo số 122/CĐ-ĐHQG ký ngày 11/6/2018 Thông báo số 3 về việc thay đổi thời gian tổ chức môn kéo co, chạy Việt dã và trao giải các môn trong Hội thao Công đoàn ĐHQG-HCM lần VII năm học 2017 - 2018.

Trân trọng./.