Skip to content Skip to navigation

[Thay đổi thời gian] Buổi nói chuyện chuyên đề "Tuyên truyền, phổ biến các điều ước quốc tế mà VN là thành viên"

Kính gửi: Toàn thể CBVC-LĐ đang công tác tại ĐHQG-HCM

 
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM xin mời tham dự buổi nói chuyện chuyên đề "Tuyên truyền, phổ biến các điều ước quốc tế mà VN là thành viên".
 
Thời gian: 8g00 ngày 04/11/2015.
 
Địa điểm: Phòng 617 Nhà Điều hành ĐHQG-HCM.
Thành phần: Toàn thể CBVC-LĐ đang công tác tại ĐHQG-HCM
 
​Trân trọng./.​
 
BCH Công Đoàn ĐHQG-HCM