Skip to content Skip to navigation

Tham gia ngày chạy OLympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.
Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Thông báo số 51/CĐ-ĐHQG ký ngày 19/3/2018 về việc tham gia ngày chạy OLympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018.
Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: cv ve viec tham gia ngay chay Olympcic.pdf