Skip to content Skip to navigation

Tham gia Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 69/CĐ ĐHQG ngày 04/5/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Tham gia Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Trân trọng./.