Skip to content Skip to navigation

Tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên theo định hướng STEM

Trong tháng 07/2018, Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phối hợp với nhóm nghiên cứu SL-STEAM và Trung tâm CMS tổ chức các chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên THCS và THPT theo định hướng SL-STEAM.

Dự án STEM gắn kết cộng đồng trong ngày tổng kết

Dự án STEM gắn kết cộng đồng trong ngày tổng kết

Nhóm nghiên cứu SL-STEAM phối hợp cùng các giáo sư ĐH Tổng hợp Dublin giảng dạy cho các giảng viên, giáo viên, các nhà quản lý cấp trường, các cộng đồng và các em sinh viên.

+ Chương trình tập huấn dành cho giáo viên phổ thông: 17, 18, 19 và ngày 26/07/2018

+ Chương trình tập huấn dành cho giảng viên CĐ, ĐH: 23, 24, 25 và ngày 26/07/2018

+ Chương trình tập huấn dành cho các nhà quản lý, cộng đồng vào ngày 26/07/2018

+ Chương trình tập huấn dành cho SV vào sáng ngày 20/07 và chiều ngày 26/07/2018

Trong các buổi học, người học được tiếp cận với các nội dung chính:

+ STEM và cách tích hợp STEM trong bài học, môn học, hoạt động chuyên đề (1)

+ Phương pháp học tập phục vụ cộng đồng và những sản phẩm phục vụ cộng đồng (2)

+ Gắn kết (1) và (2)

STEM là viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học). Giáo dục STEM trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực nói trên. Các kiến thức và kỹ năng này phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ nhau giúp học sinh hiểu biết về nguyên lý và thực hành tạo ra sản phẩm. Tại Việt Nam, từ năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội đồng Anh triển khai chương trình thí điểm giáo dục STEM cho một số trường trung học các tỉnh, thành phố. Ngày 04/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có những giải pháp và nhiệm vụ thúc đẩy giáo dục STEM tại Việt Nam.

Công đoàn Trường ĐH KHTN