Skip to content Skip to navigation

Tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.
Văn phòng Công đoàn kính gửi quý thầy/cô những tài liệu tuyên truyền bầu cử như sau:
1. Những điều cần biết về bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND (tờ gấp).
2. Tài liệu hỏi đáp về bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND (tài liệu tham khảo).
3. Những nội dung cơ bản về QH, HĐND và bầu cử đại biểu QH, đại biểu HĐND (tài liệu tham khảo).
Trân trọng./.

 


Tập tin đính kèm: NHUNG DIEU CAN BIET VE BAU CU.pdf
Tập tin đính kèm: HOI DAP PHAP LUAT VE BAU CU.pdf
Tập tin đính kèm: NHUNG NOI DUNG CO BAN VE BAU CU.pdf