Skip to content Skip to navigation

Quyết định v/v ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Quyết định số 4156 ngày 29 thang 8 năm 2021 về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà

Trân trọng./.