Skip to content Skip to navigation

PHIẾU XIN Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG, VĂN HÓA TRONG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

PHIẾU XIN Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG, VĂN HÓA TRONG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Để có thêm thông tin nhằm đánh giá, đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác tư tưởng trên địa bàn Thành phố, chúng tôi thực hiện cuộc thăm dò dư luận xã hội, trân trọng xin ý kiến của ông/bà. Ông/bà vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây. Xin cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của quý Thầy Cô.

QUÝ THẤY CÔ KHẢO SÁT TẠI LINK:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdIq7ZdMVl.../viewform