Skip to content Skip to navigation

Một số nội dung về Hội Nghị BCH và giải thưởng "Tôn vinh CBVC giảng dạy và phục vụ giáo dục và đào tạo lần II - Năm 2015

 Văn phòng công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng thông báo một số nội dung sau:

1. Báo cáo số 190/CĐ-ĐHQG ký ngày 29/10/2015 về việc báo cáo Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM lần 11 (xem file đính kèm).
2. Nghị quyết số 193/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/11/2015 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2012-2017 (xem file đính kèm).
3. Quyết định 201/QĐKT-CĐĐHQG ký ngày 16/11/2015 về việc công nhận các cá nhân đạt giải thưởng "Tôn vinh CBVC giảng dạy và phục vụ giáo dục và đào tạo lần II - Năm 2015" (xem file đính kèm).
 

 


Tập tin đính kèm: QD cong nhan ca nhan duoc giai thuong ton vinh.pdf
Tập tin đính kèm: DANH SACH CBVC TON VINH LAN 2 - 2015.docx
Tập tin đính kèm: HOI NGHI BCH LAN THU 11 MOI NHAT NGAY 28-10-2015.docx
Tập tin đính kèm: NGHI QUYET HOI NGHI BCH CD DHQG LAN THU 11- 2015.docx