Skip to content Skip to navigation

Mẫu báo cáo Ban nữ công

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau:
 
1. Công đoàn ĐHQG-HCM vừa nhận công văn số 65/LĐLĐ-NC ngày 28/3/2014 của Liên đoàn Lao động TP.HCM về việc thống kê số liệu cán bộ nữ công và Ban Nữ công; đề nghị các đơn vị thống kê số liệu theo mẫu và gửi về Văn phòng Công đoàn qua địa chỉ email này trước ngày 07/4/2014.
2. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM xin nhắc lại thời gian nộp báo cáo tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (hạn chót là ngày 10/4/2014).
 
Trân trọng.

Tập tin đính kèm: MAU BAO CAO SO LIEU NU CONG.jpg