Skip to content Skip to navigation

Lưu ý thời gian nộp báo cáo

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM xin lưu ý thời gian nộp báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015, đóng tiền KPCĐ và ĐPCĐ quý 2/2015 (đơn vị nào đã nộp báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách quý 1/2015 thì tiếp tục nộp báo cáo thu, chi ngân sách quý 2/2015).
- Thời gian nộp: Từ ngày 01/7/2015 đến ngày 10/7/2015.
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM, phòng 422, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. HCM.
 
Trân trọng./.