Skip to content Skip to navigation

Lớp tập huấn nâng cao năng lực quản trị đại học: Thêm nhiệt huyết và niềm tin

Triển khai chương trình hoạt động năm 2014 của Đề án “Nâng cao năng lực quản trị đại học” thuộc Kế hoạch Chiến lược phát triển ĐHQG-HCM giai đoạn 2011-2015, ĐHQG-HCM đã phối hợp với tổ chức CHEER for Viet Nam (Culture, Health, Education, Environmental Resources) tổ chức Lớp tập huấn về quản trị đại học với mục tiêu xuyên suốt là trang bị cho học viên những năng lực tư duy và kỹ năng căn bản để lãnh đạo sự thay đổi tổ chức.

Tham gia lớp học, hơn 60 học viên là cán bộ quản lý cấp trưởng phòng và một số viên chức trẻ, tiềm năng của Văn phòng, Ban chức năng, các đơn vị thành viên và trực thuộc đã được trang bị các kiến thức nền tảng về nguyên tắc lãnh đạo, giải quyết vấn đề, xây dựng mối quan hệ và định hướng sự thay đổi. Cùng với đó là nhiều kỹ năng hỗ trợ triển khai trong thực tiễn như thuyết trình, làm việc nhóm, điều hành phiên họp và một số công cụ phân tích môi trường. Đặc biệt, Lớp tập huấn là cơ hội tốt để các đơn vị chia sẻ, xây dựng mối quan hệ hợp tác, tạo dựng mạng lưới, cùng ngồi lại để trao đổi, giải quyết các bài toán chung của ĐHQG-HCM.

Cùng phát biểu chia sẻ tại Lễ Bế mạc ngày 28/3, TS. Nguyễn Đức Nghĩa – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM và TS. Đoàn Thị Nam Hậu – Chủ tịch CHEER for Viet Nam đều đánh giá cao sự sáng tạo, hợp tác và tinh thần nỗ lực của học viên đã góp phần lớn vào thành công chung của Lớp tập huấn; đồng thời nhấn mạnh niềm vinh dự và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM, đặc biệt trong bối cảnh Hội nhập và Đổi mới.

Kết thúc Lớp tập huấn, các học viên cùng bày tỏ lòng nhiệt huyết và niềm tin, chung sức xây dựng ĐHQG-HCM đạt đẳng cấp quốc tế.

 
TS. Nguyễn Đức Nghĩa – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM
nhấn mạnh niềm vinh dự và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM.


TS. Đoàn Thị Nam Hậu – Chủ tịch CHEER for Viet Nam
đánh giá cao sự sáng tạo, hợp tác và tinh thần nỗ lực của học viên tham gia lớp tập huấn.
 
TS. Nguyễn Đức Nghĩa – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM
tặng hoa cảm ơn sự hợp tác của tổ chức CHEER for Viet Nam.
 
 
Các cán bộ quản lý cấp trưởng phòng và một số viên chức trẻ, tiềm năng của ĐHQG-HCM
đã hoàn thành khóa tập huấn nâng cao năng lực quản trị đại học.

Nguồn : vnuhcm.edu.vn