Skip to content Skip to navigation

Lịch họp tổ Dư luận Xã hội

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là thành viên tổ Dư luận Xã hội Công đoàn ĐHQG-HCM
 
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô lịch họp tổ Dư luận Xã hội như sau:
Thời gian: 8 giờ 30, ngày 22/5/2014
Địa điểm: Phòng 409, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM - Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức.
Nội dung: 
 - Ra mắt tổ Dư luận Xã hội;
 - Bàn về Quy chế hoạt động tổ Dư luận Xã hội;
 - Thảo luận Kế hoạch, nắm bắt tình hình Dư luận Xã hội về tình hình Biển Đông hiện nay.
Thông báo này thay thư mời.
 
Trân trọng.