Skip to content Skip to navigation

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM năm 2018.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM năm 2018.

Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: Lich hop BTV va BCH cong doan..pdf