Skip to content Skip to navigation

Khu Công nghệ phần mềm tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thực hiện văn hóa công sở”

Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14 ngày 6 tháng 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và văn bản số 14-CTr/ĐU, ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Đảng ủy Cơ quan Đại học Quốc gia TP.HCM về việc hướng dẫn Tổ chức học tập chuyên đề năm 2019, ngày11/11/2019 Chi bộ 10 (Khu Công nghệ phần mềm) phối hợp với Chi bộ 1 (Văn phòng Đại học Quốc gia TP. HCM) tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thực hiện văn hóa công sở”.

Khu Công nghệ phần mềm tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thực hiện văn hóa công sở”

Báo cáo viên ThS. Vũ Trung Kiên – Giảng viên Khoa Xây dựng đảng

Học viện chính trị Khu vực 2

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí đảng viên Chi bộ 1, Chi bộ 10, và 03 cán bộ viên chức Trung Tâm Quản lý và phát triển Khu Đô thị ĐHQG-HCM, 03 cán bộ viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư ĐHQG-HCM và toàn thể Cán bộ viên chức, người lao động Khu Công nghệ phần mềm.

Chính quyền và Đoàn thể của Khu CNPM cũng đã phối hợp triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Khu Công nghệ phần mềm tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thực hiện văn hóa công sở”

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên đề

Khu Công nghệ phần mềm tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thực hiện văn hóa công sở”

Tin và hình ảnh - Cẩm Hằng