Skip to content Skip to navigation

Khoa Chính trị - Hành chính tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 -2022

Thực hiện chỉ đạo của Chi bộ Khoa Chính trị - Hành chính và Công đoàn ĐHQG-HCM, ngày 20/12/2019 Công đoàn cơ sở (CĐCS) Khoa Chính trị - Hành chính đã tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đến dự Đại hội có Ths.Lâm Tường Thoại, Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM; bà Nguyễn Thị Bích Loan, Ủy viên UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM; bà Ngô Mỹ Hương, đại diện CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM, cùng toàn thể công chức, viên chức là đoàn viên Công đoàn Khoa Chính trị - Hành chính.

Khoa Chính trị - Hành chính tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 -2022

Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo hoạt động CĐCS Khoa Chính trị - Hành chính nhiệm kỳ 2017 - 2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2022; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đại hội nhận được các phát biểu chỉ đạo, ý kiến đóng góp của các đại biểu và đoàn viên công đoàn, tiêu biểu như: phát biểu của bà Phạm Thị Thu Hương, Bí thư Chi bộ Khoa Chính trị - Hành chính; phát biểu của Ths. Lâm Tường Thoại Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM; phát biểu của TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Chính trị - Hành chính.

Đại hội cũng đã thực hiện thành công công tác bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu ra Ban chấp hành CĐCS Khoa Chính trị - Hành chính nhiệm kỳ 2019 – 2022 gồm 03 đồng chí.

Khoa Chính trị - Hành chính tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 -2022

Đại hội CĐCS Khoa Chính trị - Hành chính nhiệm kỳ 2019 – 2022 thể hiện ý chí, nguyện vọng của đội ngũ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn và nhất trí thông qua các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2019 – 2022.