Skip to content Skip to navigation

Khám, phát thuốc miễn phí cho 250 người dân và trao quà cho gia đình chính sách tại xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Sáng ngày 23/07/2022, Công đoàn Khoa Y- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn thanh niên Khoa Y tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho 250 người dân, và trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách tại xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng.

Tại đây người dân được các y bác sĩ là đoàn viên Công đoàn Khoa Y khám tầm soát sức khỏe tổng quát và kiểm tra cận lâm sàng: test đường huyết, siêu âm, đo điện tim.

Nguồn: CĐCS

Phó Chủ tịch tỉnh  Đồng Tháp, BSCKII. Đoàn Tấn Bửu và Ths. Nguyễn Hoàng Dũng trao quà cho gia đình chính sách

Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp, BSCKII. Đoàn Tấn Bửu và Ths. Nguyễn Hoàng Dũng trao quà cho gia đình chính sách tại xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Khám, phát thuốc miễn phí cho 250 người dân và trao quà cho gia đình chính sách tại xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng ThápKhám, phát thuốc miễn phí cho 250 người dân và trao quà cho gia đình chính sách tại xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng ThápKhám, phát thuốc miễn phí cho 250 người dân và trao quà cho gia đình chính sách tại xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng ThápKhám, phát thuốc miễn phí cho 250 người dân và trao quà cho gia đình chính sách tại xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng ThápKhám, phát thuốc miễn phí cho 250 người dân và trao quà cho gia đình chính sách tại xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng ThápKhám, phát thuốc miễn phí cho 250 người dân và trao quà cho gia đình chính sách tại xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng ThápKhám, phát thuốc miễn phí cho 250 người dân và trao quà cho gia đình chính sách tại xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng ThápKhám, phát thuốc miễn phí cho 250 người dân và trao quà cho gia đình chính sách tại xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Mốt số hình ảnh hoạt động tại buổi khám