Skip to content Skip to navigation

Kết quả cuộc thi ảnh "Nét đẹp đời thường". 

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn thông báo kết quả cuộc thi ảnh "Nét đẹp đời thường". Trân trọng./.

Tags: