Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022)

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 130/CĐ ĐHQG ngày 12/7/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022). 

 

Trân trọng./.