Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 158/CĐ ĐHQG ngày 08/8/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp.

 

Trân trọng./.