Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch phát động giải tôn vinh CBVC giảng dạy và phục vụ giáo dục đào tạo

Kính gửi: Chủ tich các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Kế hoạch số 198/CĐ-ĐHQG ký ngày 26/10/2018 về việc phát động giải thưởng Tôn vinh CBVC giảng dạy và phục vụ Đào tạo lần V năm 2018. Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: 
Tags: