Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch phát động giải thưởng "Tôn vinh CBVC giảng dạy và phục vụ giáo dục đào tạo" lần II - năm 2015

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô Kế hoạch 192/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/11/2015 Kế hoạch phát động giải thưởng "Tôn vinh CBVC giảng dạy và phục vụ giáo dục đào tạo" lần II - năm 2015 (xem file đính kèm).
 
Trân trọng./.

 


Tập tin đính kèm: KH TON VINH CBVC.pdf