Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI

Kính gửi: Quý Thầy, Cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi kế hoạch số 270/CĐ-ĐHQG ngày 08/12/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Phát động đợt thi đua đặc biệt Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và
Đại hội Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII với Chủ đề: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Trân trọng./.