Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch phát động chương trình “Tô màu xanh cho Thư viện Trung tâm”

Kính gửi: Quý thầy, cô.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Kế hoạch số 137/CĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc phát động chương trình “Tô màu xanh cho Thư viện Trung tâm”

Trân trọng./.