Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 101/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/7/2015 Kế hoạch kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (xem file đínhkèm).
 
Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: KE HOACH KY NIEM 86 NAM NGAY THANH LAP CĐVN 28-7.doc