Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Hội thao công đoàn ĐHQG-HCM Lần VI - năm 2015

KẾ HOẠCH

HỘI THAO CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

LẦN VI -  NĂM 2015

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

-  Nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Công Đoàn ĐHQG-HCM.

- Xây dựng tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh phong trào TDTT, nâng cao thể chất – tăng cường sức khoẻ trong CBVC thuộc hệ thống Công đoàn ĐHQG-HCM.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

- Cán bộ, viên chức, người lao động trong diện biên chế và hợp đồng của đơn vị trong Công đoàn ĐHQG-HCM, có thời gian làm việc thường xuyên và có hợp đồng lao động từ 6 tháng trở lên.

III. CÁC MÔN THI ĐẤU VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU

1. Bóng bàn

Nội dung thi đấu:

$11.    Đơn Nam từ 40 tuổi trở lên: mỗi đơn vị đăng ký tối đa 3 VĐV

$12.    Đơn Nam dưới 40: mỗi đơn vị đăng ký tối đa 3 VĐV

$13.    Đơn Nữ: mỗi đơn vị đăng ký tối đa 3 VĐV

$14.    Đôi Nam:  

$15.    Đôi Nữ

$16.    Đôi Nam - Nữ.

Nội dung đồng đội hỗn hợp: không phân biệt lứa tuổi, thi đấu 05 trận theo thứ tự đơn Nam, đôi Nữ, đôi Nam - Nữ, đôi Nam, đơn Nữ.

- Các nội dung đôi: mỗi đơn vị đăng ký tối đa 3 đôi, không phân biệt lứa tuổi.   

- Mỗi vận động viên chỉ đăng ký thi đấu tối đa 2 nội dung (không tính nội dung đồng đội).

2. Cầu lông

Nội dung thi đấu:

$11.    Đơn Nam từ 35 tuổi trở xuống: mỗi đơn vị đăng ký tối đa 3 VĐV

$12.    Đơn Nữ (không giới hạn lứa tuổi): mỗi đơn vị đăng ký tối đa 3 VĐV

$13.    Đôi Nam: 3 nội dung cho độ tuổi dưới 35, từ 36 -45, 46 tuổi trở lên

$14.    Đôi Nữ: 3 nội dung cho độ tuổi dưới 35, từ 36 -45, 46 tuổi trở lên

$15.    Đôi Nam - Nữ : 3 nội dung cho độ tuổi dưới 35, từ 36 -45, 46 tuổi trở lên

- Mỗi nội dung đôi mỗi đơn vị đăng ký tối đa 3 đôi (lứa tuổi dưới không được thi đấu lứa tuổi trên nhưng lứa tuổi trên có thể thi đấu ở lứa tuổi dưới).

-  Mỗi vận động viên chỉ đăng ký thi đấu tối đa 2 nội dung.

3. Cờ tướng

- Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 5 vận động viên nam & 3 vận động viên nữ  không phân biệt lứa tuổi.

4. Bóng đá Futsal Nam.

- Mỗi đội đăng ký tối đa 12 cầu thủ, 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên trưởng, 01 huấn luyện viên phó, 01 săn sóc viên, 01 nhân viên y tế (nếu có). Danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm) và phải có xác nhận của Ban Chấp hành CĐCS.

5. Bóng đá Futsal Nữ.

- Mỗi đội đăng ký tối đa 12 cầu thủ, 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên trưởng, 01 huấn luyện viên phó, 01 săn sóc viên, 01 nhân viên y tế (nếu có). Danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm) và phải có xác nhận của Ban Chấp hành CĐCS.

6. Bóng đá Futsal lão tướng.

- Mỗi đội đăng ký tối đa 12 cầu thủ từ 40 tuổi trở lên (có năm sinh từ 1975 trở về trước), 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên trưởng, 01 huấn luyện viên phó, 01 săn sóc viên, 01 nhân viên y tế (nếu có). Danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm) và phải có xác nhận của Ban Chấp hành CĐCS.

Đối vối các nội dung 4, 5, 6, các đơn vị có thể liên kết nhau thành lập đội nếu không đủ vận động viên, danh sách thi đấu phải có xác nhận của từng đơn vị cho vận động viên mình.

7. Bơi                       

Bao gồm các nội dung theo các lứa tuổi Nam từ 45 tuổi trở lên, Nam dưới 45, Nữ từ 40 tuổi trở lên & Nữ dưới 40 tuổi.

- 50 mét bơi Ếch.

- 50 mét bơi tự do.

- Giải tiếp sức tự do 200 mét: gồm 2 nam và 2 nữ (nam -> nữ -> nam -> nữ ), vận động viên bơi tự do tiếp sức nhau, cự ly là 50 mét mỗi người x 4 người (bơi tự do là vận động động viên được quyền tự do chọn bơi Ếch, Trườn sấp, Bướm hoặc Ngữa).

+ Mỗi nội dung thi đấu phải có 05 vận động viên trở lên, trường hợp số lượng vận động viên đăng ký ít hơn 05 người, thì ghép các nội dung  thành 1 nội dung bơi Tự do theo các lứa tuổi.

+ Mỗi đơn vị được quyền đăng ký tối đa cho mỗi nội dung bơi lội là 05 vận động viên và 01 đội bơi tiếp sức.

8. Bóng chuyền: (TT GDQP&ANSV)

9. Chạy việt dã: (Chạy vòng quanh nhà điều hành ĐHQG-HCM)

          Bao gồm các nội dung theo các lứa tuổi Nam từ 45 tuổi trở lên, Nam dưới 45, Nữ từ 40 tuổi trở lên & Nữ dưới 40 tuổi.(thông báo chi tiết sau, không nộp hình VĐV cho nội này)

10. Billard: (Viện MT-TN)

Mỗi đơn vị được quyền đăng ký tối đa 6 VĐV (không phân biệt giới tính, lứa tuổi) tham dự giải.

$1­       Đơn thi đấu Billards 3 băng ( mỗi đơn vị đăng ký 02 VĐV).

$1­       Đơn thi đấu Billiards 1 băng  (mỗi đơn vị đăng ký tối đa 03 VĐV)

$1­       Đơn thi đấu Billards libre tự do ( mỗi đơn vị đăng ký 03 VĐV).

IV. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN

1. Thời gian đăng ký: đăng ký trước ngày 16/11/2015.

2. Địa điểm đăng ký: Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM.

3. Địa điểm, thời gian bốc thăm: thông báo sau

4. Địa điểm & thời gian thi đấu

$1a)    Bóng bàn: cuối tháng 11/2015 - Trường Đại học Quốc Tế;

$1b)    Cầu lông: khoảng vào ngày T7, CN (21,22/11/2015 hoặc 28,29/11/2015) - Nhà học TDTT Đa năng Đại học Bách Khoa

$1c)    Cờ tướng: cuối tháng 11,Trường ĐH KHTN;

$1d)    Bóng đá Futsal lão tướng: tháng 12/2015 – Nhà Thi đấu TDTT trường ĐH KHXH&NV.

$1e)    Bóng đá Futsal nam: tháng 12/2015 - Nhà Thi đấu TDTT trường ĐH KHXH&NV.

$1f)     Bóng đá Futsal nữ: tháng 12/2015 - Nhà học TDTT Đa năng Đại học Bách Khoa.

$1g)    Bơi: Vào T7, CN trong tháng 12, Hồ bơi Đại học TDTT

$1h)    Bóng chuyền: 20-22/12/2015 -Trung Tâm GDQP&ANSV

$1i)     Chạy việt dã :01/2016 – Nhà Điều Hành ĐHQG-HCM

$1j)     Billard: tháng 12/2015 – Trung tâm QL KTX

VII. KINH PHÍ

- Các đơn vị tham dự Hội Thao Công đoàn ĐHQG-HCM tự trang trải toàn bộ kinh phí  đơn vị mình.

- Mỗi đoàn tham gia thi đấu nộp tiền ký quỹ 1.500.000đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng) nếu trong suốt thời gian hội thao mà các đơn vị không vi phạm điều lệ thì BTC sẽ hoàn trả lại.

-   Lệ phí làm thẻ thi đấu: các đơn vị nộp 20.000 đồng cho mỗi VĐV[[[

VIII. QUY ĐỊNH CHUNG

- Tất cả các vận động viên tham gia phải đúng đối tượng theo thông kế hoạch này. Danh sách đăng ký phải theo mẫu của BTC, có xác nhận ký tên và đóng dấu của đơn vị. Đồng thời gửi 01 bản bằng email về địa chỉ của Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM: congdoandhqg.hcm@gmail.com).

-  Mọi vướng mắc trong quá trình tổ chức Hội Thao Công đoàn ĐHQG-HCM, các đơn vị phản ánh cho Ban tổ chức Hội Thao Công đoàn ĐHQG-HCM theo địa chỉ e-mail: congdoandhqg.hcm@gmail.com; hoặc qua ông Phùng Quán, Phó trưởng ban tổ chức thường trực, số điện thoại: 0983845647 hoặc bà Ngô Mỹ Hương, Chánh văn phòng Công Đoàn Công đoàn ĐHQG-HCM, số điện thoại: 0936124780.

-   Các VĐV của các đơn vị tuyệt đối chấp hành theo quyết định của BTC.


Tập tin đính kèm: [mau dang ky] MON Billard 2015.doc
Tập tin đính kèm: [mau dang ky] MON BONG BAN 2015.doc
Tập tin đính kèm: [mau dang ky] MON BONG CHUYEN 2015.doc
Tập tin đính kèm: [mau dang ky] MON BONG DA 2015.doc
Tập tin đính kèm: [mau dang ky] MON BONG DA LAO TUONG 2015.doc
Tập tin đính kèm: [mau dang ky] MON BONG DA NU 2015.doc
Tập tin đính kèm: